Komandos koučingas

Patirk komandos galią

Programa skirta organizacijoms, kurių vadovai siekia auginti komandų brandą, stiprinti jų bendradarbiavimą ir įveiksiminti komandinę veiklą bendrai organizacijos sėkmei

Komandos koučingas - komandos ugdymo procesas stiprina tarpusavio santykius, narių sąmoningumą, atsakomybę bei augina bendradarbiavimo kompetenciją.

Koučingo procese kartu su Jūsų komanda kursime atviru ir tiesiu bendravimu, komandos vertybėmis ir susitarimais pagrįstą komandinio darbo kultūrą.

Metateam komandų koučingas remiasi komandinio darbo modeliu, kuris atrinktas remiantis P. Hawkins, P. Lencioni, D. Clutterbuck, M. Goldsmith ir kitų komandų veiklą nagrinėjančių autorių gerąja praktika. Į komandą žvelgiame per 6 dimensijas, kurios būtinos stipriai komandai.

Kokius iššūkius įprastai sprendžia komandos?

Emocinis saugumas

• Trūksta emocinio saugumo, atviros diskusijos ir nuomonių įvairovės,

• Nutylimos vertingos idėjos

Konfliktai

• Įsivyrauja dirbtinė harmonija,

• Arba atvirkščiai, juntama įtampa ir konfliktai

Tikslai ir įgyvendinimas

• Bendri susirinkimai nekuria vertės, o komandos tikslai - neaiškūs

Reflektyvus augimas

• Komanda nesimoko iš savo patirčių ir klaidų

•Aplinkos ar vidaus iššūkiai sutrikdo komandos darbą

Bendrystė

• Stinga bendrystės jausmo?

• Jaučiama atskirtis tarp komandos narių?

Atsakomybė ir įsipareigojimas

• Komandos nariai gyvena it atskirose “kunigaikštystėse”

•Trūksta įsitraukimo, atskaitomybės ir įsipareigojimo

Kaip komanda keičiasi?

Kuria emociškai saugią erdvę grįstą pasitikėjimu. Geriau pažįsta vieni kitus per asmeninę ir profesinę patirtį.

Susitaria dėl naujų susirinkimų tikslų, formato ir pagrindinių elgsenos normų.

Komanda susitaria dėl bendros paskirties (misijos), formuluoja ateities komandos viziją, susitaria dėl bendrų vertybių ir elgesio normų.

Dalinasi atsakomybėmis ir siekia darnos tarp skirtingų vaidmenų, kurdami visapusį įsipareigojimo jausmą.

Ugdo įprotį reflektuoti savo patirtį ir augti kiekvieną dieną mokydamiesi iš savęs, efektyviau siekia sutartų veiksmų įgyvendinimo ir atsparumo aplinkos ir vidaus iššūkiams.

Išmoksta teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, susipažįsta su kiekvieno iš narių tipine elgsena konfliktų metu ir priima naujus, kuriančius vertę susitarimus.

Komandos koučingo eiga?

Įprastą komandos koučingo procesą pritaikome pagal organizacjos ir komandos poreikį

Komandos diagnostika
Komandos diagnostika
Diagnostika

Komandos darbo tyrimas anketuojant

Kontraktas su komanda
Kontraktas su komanda
Kontraktas

Kontraktas su užsakovu, vadovu. Tyrimo pristatymas. Komandos tobulėjimo sritys.

Komandos koučingo sesijos
Komandos koučingo sesijos
Komandos sesijos

3-4 komandinio darbo sesijos po 4-6val (Temos, susitarimai, praktinės užduotys)

Komandos palaikymas
Komandos palaikymas
Palaikymas

Komandos susiririnkimų palaikymas. Stebimas progresas, praktinių susitarimų įgyvendinamumus, komanda mokosi per refleksijas (2 val.)

Apibendrinimas su komanda
Apibendrinimas su komanda
Apibendrinimas

Baigiamoji sesija su komanda (4-6 val.)Apibendrinimas su vadovu (1 val.)

Kuo programa unikali?

Mes nevedame mokymų - remiantis unikaliu Metateam brandžios komandos modeliu ir koučingo metodais ieškome Jūsų komandos stiprybių ir galimybių augti

Dirbame su visa komanda - tikime lygiaverčio santykio svarba, todėl mūsų klientas - visa komanda, o ne jos vadovas ar atskiri komandos nariai

Esame ilgalaikis komandos augimo partneris -pokyčiai elgesyje, įpročiuose neatsiranda per kelių valandų ar dienos mokymus, todėl mūsų kelias su komanda trunka pusmetį ar ilgiau - tiek, kiek reikia laiko kolegų grupei tapti stipresne ir brandesne komanda

Programa pritaikoma prie jūsų iššūkių - Metateam specialistai turi didelę vadovavimo ir konsultavimo patirtį įvairiose organizacijose, supranta skirtingus kontekstus ir iššūkius, tad gali greitai pritaikyti komandos augimo programą prie Jūsų poreikių

Koučingo pagalba komanda mokosi iš savęs ir įveiksmina naujus susitarimus. Taip kuriamas tvarus ir ilgalaikis pokytis